top of page

Комітети і Секції

Етико-правовий комітет​​
 

Гудак П.С.

Дослідницький комітет

Медведєв В.

Комітет з розробки галузевих стандартів

Гук  А.М.

Навчальний комітет

Смоланка В.І.

Муравський А.В.

Шутка В.Я.

Комітет з міжнародних відносин

Костюк М.Р.

Комітет молодих нейрохірургів

Смоланка В.В.

Секція функціональної нейрохіругії
 

Костюк К.Р.

Секція дитячої нейрохірургії

 

Ловга М.І.

Секція хірургії основи черепа
 

Обливач А.А.

Секція інтраопереційного нейромоніторингу
 

Герасименко О.В.

Курисько К.С.

Варешнюк О.І.

Секція нейроонкології

 

Главацький О.Я.

Секція хірургії переферичних нервів
 

Третяк І.Б.

Секція спінальної нейрохірургії
 

Леонтьєв О.Ю.

Секція нейротравми і невідкладної допомоги 
 

Нетлюх А.М.

Секція радіохірургії

 

Сілаєва О.С.

Секція судинної нейрохірургії
 

Тончев М.Ю.

bottom of page